Serc

Geschiedenis Heerhugowaard

(Bron: Wikipedia)

Heerhugowaard is een plaats en gemeente in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland.De gemeente grenst aan de gemeenten Alkmaar,Langedijk, Schagen, Hollands Kroon, Opmeer, schermer en Koggenland.

Heerhugowaard hoort historisch gezien niet bij Kennemerland maar valt wel onder de gemeentelijke samenwerkingsregio Kennemerland via Noord-Kennemerland.

Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en ’t Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging  in Heerhugowaard, dat begin als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers  langs onder andere de Hondeweg (nu Van Veenweg).

’t Kruis groeide door uitbreiding in de jaren negentig van de 20e eeuw steeds meer aan bij Heerhugowaard.

De Noord is voor een groot deel nog een losliggend dorp, alleen het zuiden is opgegaan in de stad.

Ook andere buurtschappen worden langzaam steeds meer opgenomen in de stad. Butterhuizen is daar een goed voorbeeld van.

Geschiedenis.

Rond het jaar 800 was het gebied dat nu de gemeente Heerhugowaard vormt bedekt met veen. Ontginning van het veen door de mens in combinatie met stormvloeden leidde er toe dat in de regio veel meren ontstonden, waaronder de Heerhugowaard. Het vormde samen met de Schermer ook een periode ongeveer één meer, waarbij het gedeelte van Heerhugowaard een waddengebied vormde met een soort van moeraslagune. Hier kwam een eind aan toen de oude lage dijk die er ooit was neergelegd en er in het meer deels nog lag, werd verhoogd. Zo ontstonden er twee afzonderlijke meren.

Mogelijk is deze dijk later vernoemd naar heer Hugo van Assendelft, de baljuw van het Hoogwouder of Overleeker ambacht en kastelein van Medemblik, die in 1926 in deze omgeving door de West-Friezen werd verslagen. Volgens anderen is de dijk vernoemd naar Hugo II van Akersloot, de bedijker van het gebied. In 1248 vond een grote dijkdoorbraak plaats bij Valkenoogh, waarbij de Grote Waert gevormd werd. Om te voorkomen dat de Noordzee zou doordringen tot de Schermer en Noord-Holland in 2 stukken zou verdelen.

Toen in de 17e eeuw particuliere investeerders besloten het meer droog te maken, was dat om landbouwgrond te creëren. In 1630 viel de 39 km2 grote polder droog, waarna het land werd verdeeld onder de initiatiefnemers, in tegenstelling tot wat bij bijvoorbeeld het geval was, viel de kwaliteit van de grond erg tegen. In 1674 overwoog men zelfs de polder weer vol te laten lopen, bedenkend dat het gebied als viswater meer waarde zou hebben.

Stadsbeeld.

In de loop van de tijd is de bevolking uitgebreid. In 1960 telde Heerhugowaard 6.800 inwoners, in 1975 was dat 25.000, in 2004 47.239 en per 1-7-2006 was het 49.644 (bron CBS).

Op 14-5-2007is de  50.00e inwoner verwelkomd. Heerhugowaard was in de jaren 70 zelfs een paar jaar de snelst groeiende gemeente van Nederland. Volgens de meest recente gegevens (Regionale Woonvisie) zal Heerhugowaard  tot nog ruim 6.800 woningen bouwen. Het is de bedoeling dat Heerhugowaard na alle uitbreidingen rond de 63.000 inwoners zal tellen. Het overgrote deel hiervan woont in  nieuwbouwwijken, waarvan de laatste Zuidwijk-Huygenhoek en Stad van de Zon zogeheten Vinexwijken zijn.

De dorpskern van De Noord ligt aan de Middenweg, de kern van Zuid is te vinden aan de Stationsweg bij de oude kerk, die op de Middenweg uitkomt. Ook liggen er kleine buurtschappen.

De dorpskern is het beste terug te vinden in de wijken Centrumwaard en De Noord. Heerhugowaard heeft een klein winkelcentrum in Centrumwaard en een groot winkelcentrum (het grootste van Noord-Holland Noord) in de wijk Middenwaard. Daarnaast zitten er ook verschillende kroegen, clubs en ook een bioscoop.

In Heerhugowaard volgen de meeste wijken het patroon van drooglegging, wqaardoor het een sterk orthogonale opzet heeft. Binnen de vierkanten zijn de “jaarringen” van wijken goed af te lezen. De eerste wijken in een nog traditionele opzet, wijken als de Schrijverswijk, de Bomenwijk en de planetenwijk in de jaren 70-stijl.

De woonerven van de latere jaren 70, vooral in de Edelstenenwijk, en de terugkeer naar de wat meer strakkere opzet van de jaren 90 (Butterhuizen en de Oostertocht).

In het nieuwe stedelijk gebied Stad van de Zon dat in 2012 geheel gereed was bestaat de energievoorziening voor een aanzienlijk deel uit zonne-energie.

Landschap.

De omgeving van Heerhugowaard is landschappelijk heel divers. Halverwege de jaren 80 is in Heerhugowaard een 61 hectare groot parkbos aangelegd, de “Waarderhout”.  Daarnaast is er veel agrarische activiteit in de naaste omgeving, waaronder glastuinbouw en verscheidene bloembollenvelden. Er zijn meerdere molens die aan de droogmakerij herinneren: deze molens dateren van oorsprong uit de 17e eeuw.

Wijkindeling.

·      Bomenwijk

·      Broekhornpolder (in ontwikkeling)

·      Butterhuizen

·      De Draai (in ontwikkeling)

·      De Noord

·      Edelstenenwijk

·      Heemradenwijk

·      Huygenhoek

·      Molenwijk

·      Oostertocht

·      Planetenwijk

·      Recreatiewijk

·      Rivierenwijk

·      Schilderswijk

·      Schrijverswijk         

·      Stad van de Zon

·      Zuidwijk